گواهی مشاهده آنلاین دوره

گواهی می‌شود رافق مجتهدزاده دوره آشنایی با امکانات جدید لاراول 7 را به شکل موفقیت آمیز و آنلاین مشاهده کرده‌است.

این دوره مجموعاً 01:50:06 ساعت است، راکت تایید می‌کند که رافق مجتهدزاده این دوره را در تاریخ 25 اسفند 1399 به شکل کامل مشاهده کرده و این صفحه، گواهی برای بر این موضوع است.

گواهی مشاهده آنلاین

9b583a5f-5f07-49d0-b619-7c1f77b8e1d5

حسام موسوی
مدرس دوره و مدیرعامل راکت

رافق مجتهدزاده

مشاهده پروفایل