گواهی مشاهده آنلاین دوره

گواهی می‌شود رافق مجتهدزاده دوره آشنایی با امکانات جدید لاراول 10 را به شکل موفقیت آمیز و آنلاین مشاهده کرده‌است.

این دوره مجموعاً 01:27:27 ساعت است، راکت تایید می‌کند که رافق مجتهدزاده این دوره را در تاریخ 09 اردیبهشت 1402 به شکل کامل مشاهده کرده و این صفحه، گواهی برای بر این موضوع است.

گواهی مشاهده آنلاین

e9f29aa7-b60b-4d9c-9da8-a6b4c0d60f57

حسام موسوی
مدرس دوره و مدیرعامل راکت

رافق مجتهدزاده

مشاهده پروفایل