ویدیوهای آموزشی

در این بخش آخرین ویدیوهای آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

حل کردن اولین مشکل - issues مدیریت و توسعه پروژه های اوپن سورس - قسمت 2
جدید رایگان 03 اسفند 1396
توضیحات و ایجاد repository پروژه مدیریت و توسعه پروژه های اوپن سورس - قسمت 1
جدید رایگان 01 اسفند 1396
دمو پروژه های دوره آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 24
جدید رایگان 01 اسفند 1396
کار با Meta Character ها - بخش دوم آموزش کامل عبارات باقاعده - Regular Expressions - قسمت 3
جدید اعضای ویژه 01 اسفند 1396
کامپوننت ها - آشنایی و پیاده سازی navbar آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 23
جدید نقدی 30 بهمن 1396
کامپوننت ها - بخش modal و nav آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 22
جدید نقدی 29 بهمن 1396
کامپوننت ها - بخش Pagination و Popover و Progress و Tooltip آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 21
جدید نقدی 29 بهمن 1396
کامپوننت ها - بخش فرم ها آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 20
نقدی 28 بهمن 1396
کامپوننت ها - بخش Dropdowns و Jumbotron آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 19
نقدی 27 بهمن 1396
کامپوننت ها - بخش Carousel و Collapse آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 18
نقدی 27 بهمن 1396
کامپوننت ها - بخش List Group آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 17
نقدی 26 بهمن 1396
کامپوننت ها - بخش Cards آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 16
نقدی 25 بهمن 1396
مینی پروژه نرم افزار حسابداری - گزارش گیری آموزش پروژه محور Electron - قسمت 31
نقدی 25 بهمن 1396
کامپوننت ها - بخش buttons و button group آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 15
نقدی 24 بهمن 1396
تنظیمات ویرایشگر vs code آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 14
نقدی 24 بهمن 1396
کار با Meta Character ها آموزش کامل عبارات باقاعده - Regular Expressions - قسمت 2
اعضای ویژه 24 بهمن 1396
مینی پروژه نرم افزار حسابداری - بخش دوم آموزش پروژه محور Electron - قسمت 30
نقدی 24 بهمن 1396
کامپوننت ها - بخش Alerts و Badge آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 13
نقدی 23 بهمن 1396
آشنایی و کار با Media Object آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 12
نقدی 23 بهمن 1396
نمایش اولیه آموزش کامل عبارات باقاعده - Regular Expressions - قسمت 1
رایگان 23 بهمن 1396