ویدیوهای آموزشی

در این بخش آخرین ویدیوهای آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

آماده سازی برای کار با PHP آموزش کار با Visual Studio Code - قسمت 3
جدید رایگان 29 فروردین 1397
کار با await و async آموزش جاوااسکریپت ES7 و ES8 - قسمت 4
جدید اعضای ویژه 28 فروردین 1397
کار با دستورات keys آموزش ردیس Redis - قسمت 2
جدید رایگان 27 فروردین 1397
ظاهر و کیلدهای میانبر آموزش کار با Visual Studio Code - قسمت 2
جدید رایگان 26 فروردین 1397
اصل جداسازی interface اصول طراحی شی‌ گرا SOLID - قسمت 5
جدید اعضای ویژه 26 فروردین 1397
معرفی دوره ساخت یک وبسایت آموزشی (فروشگاهی) با Nodejs - قسمت 0
رایگان 21 فروردین 1397
کار با متدهای جدید Object آموزش جاوااسکریپت ES7 و ES8 - قسمت 3
اعضای ویژه 21 فروردین 1397
آشنایی و نصب و راه اندازی آموزش ردیس Redis - قسمت 1
رایگان 20 فروردین 1397
اصل جایگزینی Liskov اصول طراحی شی‌ گرا SOLID - قسمت 4
اعضای ویژه 20 فروردین 1397
دنباله گذاری رشته ها در ES2017 آموزش جاوااسکریپت ES7 و ES8 - قسمت 2
اعضای ویژه 15 فروردین 1397
اصل Open Closed اصول طراحی شی‌ گرا SOLID - قسمت 3
اعضای ویژه 09 فروردین 1397
آشنایی و مینیمال کردن vscode آموزش کار با Visual Studio Code - قسمت 1
رایگان 09 فروردین 1397
معرفی و راه اندازی آموزش کار با Visual Studio Code - قسمت 0
رایگان 08 فروردین 1397
آشنایی با ویژگی های ES2016 آموزش جاوااسکریپت ES7 و ES8 - قسمت 1
اعضای ویژه 05 فروردین 1397
پیاده سازی پروژه دوم - بخش آخر آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 37
نقدی 04 فروردین 1397
پروژه های دوره - بخش دوم آموزش کامل عبارات باقاعده - Regular Expressions - قسمت 8
اعضای ویژه 04 فروردین 1397
استفاده از react در electron آموزش پروژه محور Electron - قسمت 32
نقدی 03 فروردین 1397
پیاده سازی پروژه دوم - بخش چهارم آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 36
نقدی 03 فروردین 1397
پیاده سازی پروژه دوم - بخش سوم آموزش پروژه محور bootstrap 4 - قسمت 35
نقدی 02 فروردین 1397
اصل Single Responsibility اصول طراحی شی‌ گرا SOLID - قسمت 2
اعضای ویژه 01 فروردین 1397