ویدیوهای آموزشی

در این بخش آخرین ویدیوهای آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

آشنایی و کار با Maps آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 24
جدید اعضای ویژه 30 تیر 1398
آشنایی و کار با Promise ها - بخش دوم آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 23
جدید اعضای ویژه 29 تیر 1398
پلاگین استخراج کدهای css آموزش webpack - قسمت 11
جدید اعضای ویژه 28 تیر 1398
فایل های استاتیک آشنایی با Django - قسمت 19
جدید اعضای ویژه 28 تیر 1398
آشنای با پلاگین‌ها آموزش webpack - قسمت 10
جدید رایگان 27 تیر 1398
آشنایی با Filter ها در Template آشنایی با Django - قسمت 18
جدید اعضای ویژه 27 تیر 1398
کامپایل جاوااسکریپت با Babel آموزش webpack - قسمت 9
اعضای ویژه 26 تیر 1398
آشنایی با Tag ها در Template آشنایی با Django - قسمت 17
اعضای ویژه 26 تیر 1398
لودکردن فونت‌ها آموزش webpack - قسمت 8
اعضای ویژه 21 تیر 1398
لودکردن تصاویر آموزش webpack - قسمت 7
اعضای ویژه 20 تیر 1398
اعضای ویژه 19 تیر 1398
آشنایی و کار با Promise ها آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 22
اعضای ویژه 18 تیر 1398
آشنایی با جهنم Callback ها آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 21
رایگان 17 تیر 1398
آشنایی و کار با Generator ها آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 20
اعضای ویژه 16 تیر 1398
آشنایی و کار با Iterator ها آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 19
اعضای ویژه 15 تیر 1398
آشنایی با Loader ها آموزش webpack - قسمت 5
رایگان 14 تیر 1398
آشنایی با فایل پیکربندی آموزش webpack - قسمت 4
اعضای ویژه 13 تیر 1398
ارث بری در Template ها آشنایی با Django - قسمت 16
اعضای ویژه 13 تیر 1398
آشنایی با Template ها آشنایی با Django - قسمت 15
اعضای ویژه 12 تیر 1398
نصب و راه اندازی webpack آموزش webpack - قسمت 3
رایگان 12 تیر 1398