1. شما اینجا هستید:
  2. صفحه‌ اصلی /
  3. آخرین ویدیوها

ویدیو‌های آموزشی

مرتب‌سازی بر اساس
دسته‌بندی
دوره‌ها
52
13
28
65
67
13
92
30
43
9
165
58
14
83
10
63
86
27
22
21
33
34
44
17
19
72
26
14
13
12
36
20
64
16
14
4
6
8
9
38
19
33
9
46
51
19
12
10
8
27
29
22
8
10
22
12
20
9
25
13
27
16
13
20
17
7
4
5
12
11
15
16
ایندکس چیست ؟
آموزش mysql - قسمت 52
4 ساعت پیش
تمرین : برگشت نظرات مقالات
آموزش mysql - قسمت 51
1 روز پیش
2 روز پیش
آشنایی با Self Join
آموزش mysql - قسمت 49
3 روز پیش
آشنایی با Right Join
آموزش mysql - قسمت 48
4 روز پیش
آشنایی با Left Join
آموزش mysql - قسمت 47
5 روز پیش
6 روز پیش
آشنایی با Inner Join
آموزش mysql - قسمت 45
27 فروردین 1400
آشنایی با عملیات Join
آموزش mysql - قسمت 44
26 فروردین 1400
25 فروردین 1400
24 فروردین 1400
پیاده‌سازی رابطه یک به یک
آموزش mysql - قسمت 41
23 فروردین 1400
22 فروردین 1400
حذف کلید خارجی
آموزش mysql - قسمت 39
21 فروردین 1400
20 فروردین 1400
ساخت کلید خارجی
آموزش mysql - قسمت 37
19 فروردین 1400
آشنایی با کلید خارجی
آموزش mysql - قسمت 36
18 فروردین 1400
چرا به روابط نیاز داریم ؟
آموزش mysql - قسمت 35
17 فروردین 1400
16 فروردین 1400
15 فروردین 1400