ویدیوهای آموزشی

در این بخش آخرین ویدیوهای آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

فیلتر ها
دسته بندی : وردپرس
ajax در پلاگین ها آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 17
نقدی 08 بهمن 1394
ساخت مجوز برای کاربران آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 16
رایگان 08 بهمن 1394
پلاگین شبکه های اجتماعی برای کاربران سایت آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 15
نقدی 07 بهمن 1394
ساخت پلاگین فرم عضویت آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 14
نقدی 06 بهمن 1394
نمایش post-type ها با shortcode آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 13
نقدی 06 بهمن 1394
آموزش meta box ها آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 12
نقدی 05 بهمن 1394
taxonomy پست های سفارشی آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 11
نقدی 05 بهمن 1394
پست های سفارشی آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 10
نقدی 04 بهمن 1394
پنل تنظیمات خبرخوان آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 9
نقدی 04 بهمن 1394
ساخت پنل تنظیمات برای پلاگین آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 8
نقدی 03 بهمن 1394
ساخت ابزارک خبرخوان آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 7
نقدی 03 بهمن 1394
ابزارک نویسی آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 6
نقدی 03 بهمن 1394
ساخت پلاگین خبرخوان آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 5
نقدی 02 بهمن 1394
shortcode ها در پلاگین نویسی آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 4
نقدی 02 بهمن 1394
Hook Filter - ساخت پلاگین مطالب مرتبط آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 3
نقدی 01 بهمن 1394
Hook ها و Hook Action آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 2
رایگان 01 بهمن 1394
شروع پلاگین نویسی وردپرس آموزش پلاگین نویسی وردپرس - قسمت 1
رایگان 30 دی 1394