ویدیوهای آموزشی

در این بخش آخرین ویدیوهای آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

فیلتر ها
دسته بندی : پایتون
سخن پایانی آموزش Django - قسمت 44
رایگان 22 شهریور 1398
اعضای ویژه 22 شهریور 1398
یادگیری رابط‌های یک به یک آموزش Django - قسمت 42
اعضای ویژه 21 شهریور 1398
رایگان 20 شهریور 1398
پیاده‌سازی دسته‌بندی آموزش Django - قسمت 40
اعضای ویژه 15 شهریور 1398
یادگیری رابط‌های یک به چند آموزش Django - قسمت 39
اعضای ویژه 14 شهریور 1398
آشنایی با ListView, DetailView و FormView آموزش Django - قسمت 38
اعضای ویژه 13 شهریور 1398
بازنویسی کردن view ها آموزش Django - قسمت 37
اعضای ویژه 08 شهریور 1398
معرفی و آشنایی با Class-Based-Views آموزش Django - قسمت 36
اعضای ویژه 07 شهریور 1398
سیستم اجازه دسترسی آموزش Django - قسمت 35
اعضای ویژه 06 شهریور 1398
سیستم احرازهویت آموزش Django - قسمت 34
اعضای ویژه 01 شهریور 1398
پیاده سازی صفحه عضویت آموزش Django - قسمت 33
اعضای ویژه 31 مرداد 1398
پیاده سازی صفحه لاگین آموزش Django - قسمت 32
اعضای ویژه 30 مرداد 1398
ایجاد فرم های برای مدل ها آموزش Django - قسمت 31
اعضای ویژه 25 مرداد 1398
فرم ویرایش اطلاعات آموزش Django - قسمت 30
اعضای ویژه 24 مرداد 1398
اعتبارسنجی اطلاعات - بخش دوم آموزش Django - قسمت 29
اعضای ویژه 23 مرداد 1398
اعضای ویژه 18 مرداد 1398
استفاده از فرم ها آموزش Django - قسمت 27
اعضای ویژه 17 مرداد 1398
صفحه بندی کردن اطلاعات آموزش Django - قسمت 26
اعضای ویژه 16 مرداد 1398
اعضای ویژه 11 مرداد 1398