ویدیوهای آموزشی

در این بخش آخرین ویدیوهای آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

فیلتر ها
دسته بندی : پایتون
سیستم احرازهویت آموزش Django - قسمت 34
جدید اعضای ویژه 01 شهریور 1398
پیاده سازی صفحه عضویت آموزش Django - قسمت 33
جدید اعضای ویژه 31 مرداد 1398
پیاده سازی صفحه لاگین آموزش Django - قسمت 32
جدید اعضای ویژه 30 مرداد 1398
ایجاد فرم های برای مدل ها آموزش Django - قسمت 31
اعضای ویژه 25 مرداد 1398
فرم ویرایش اطلاعات آموزش Django - قسمت 30
اعضای ویژه 24 مرداد 1398
اعتبارسنجی اطلاعات - بخش دوم آموزش Django - قسمت 29
اعضای ویژه 23 مرداد 1398
اعضای ویژه 18 مرداد 1398
استفاده از فرم ها آموزش Django - قسمت 27
اعضای ویژه 17 مرداد 1398
صفحه بندی کردن اطلاعات آموزش Django - قسمت 26
اعضای ویژه 16 مرداد 1398
اعضای ویژه 11 مرداد 1398
مدیریت فایل های استاتیک آموزش Django - قسمت 24
اعضای ویژه 10 مرداد 1398
شخصی سازی پنل مدیریت آموزش Django - قسمت 23
اعضای ویژه 09 مرداد 1398
تاریخ شمسی در پنل مدیریت آموزش Django - قسمت 22
اعضای ویژه 04 مرداد 1398
فارسی سازی پنل مدیریت آموزش Django - قسمت 21
اعضای ویژه 03 مرداد 1398
آشنای و پیاده سازی Action آموزش Django - قسمت 20
اعضای ویژه 02 مرداد 1398
فایل های استاتیک آموزش Django - قسمت 19
اعضای ویژه 28 تیر 1398
آشنایی با Filter ها در Template آموزش Django - قسمت 18
اعضای ویژه 27 تیر 1398
آشنایی با Tag ها در Template آموزش Django - قسمت 17
اعضای ویژه 26 تیر 1398
ارث بری در Template ها آموزش Django - قسمت 16
اعضای ویژه 13 تیر 1398
آشنایی با Template ها آموزش Django - قسمت 15
اعضای ویژه 12 تیر 1398