ویدیو‌های آموزشی

فیلتر ها
دسته بندی : پایتون
سخن پایانی آموزش Django - قسمت 44
رایگان 22 شهریور 1398
22 شهریور 1398
یادگیری رابط‌های یک به یک آموزش Django - قسمت 42
21 شهریور 1398
رایگان 20 شهریور 1398
پیاده‌سازی دسته‌بندی آموزش Django - قسمت 40
15 شهریور 1398
یادگیری رابط‌های یک به چند آموزش Django - قسمت 39
14 شهریور 1398
آشنایی با ListView, DetailView و FormView آموزش Django - قسمت 38
13 شهریور 1398
بازنویسی کردن view ها آموزش Django - قسمت 37
08 شهریور 1398
معرفی و آشنایی با Class-Based-Views آموزش Django - قسمت 36
07 شهریور 1398
سیستم اجازه دسترسی آموزش Django - قسمت 35
06 شهریور 1398
سیستم احرازهویت آموزش Django - قسمت 34
01 شهریور 1398
پیاده سازی صفحه عضویت آموزش Django - قسمت 33
31 مرداد 1398
پیاده سازی صفحه لاگین آموزش Django - قسمت 32
30 مرداد 1398
ایجاد فرم های برای مدل ها آموزش Django - قسمت 31
25 مرداد 1398
فرم ویرایش اطلاعات آموزش Django - قسمت 30
24 مرداد 1398
اعتبارسنجی اطلاعات - بخش دوم آموزش Django - قسمت 29
23 مرداد 1398
18 مرداد 1398
استفاده از فرم ها آموزش Django - قسمت 27
17 مرداد 1398
صفحه بندی کردن اطلاعات آموزش Django - قسمت 26
16 مرداد 1398
11 مرداد 1398