ویدیوهای آموزشی

در این بخش آخرین ویدیوهای آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

react (ری‌اکت) چیست ؟ آموزش reactjs - قسمت 2
رایگان 26 مرداد 1398
معرفی پیش‌نیازها reactjs آموزش reactjs - قسمت 1
رایگان 26 مرداد 1398
ID و Label در کنار هم آموزش HTML - قسمت 17
رایگان 26 مرداد 1398
اعضای ویژه 25 مرداد 1398
ایجاد فرم های برای مدل ها آموزش Django - قسمت 31
اعضای ویژه 25 مرداد 1398
مقدمات type ها آموزش typescript - قسمت 3
اعضای ویژه 24 مرداد 1398
فرم ویرایش اطلاعات آموزش Django - قسمت 30
اعضای ویژه 24 مرداد 1398
نصب و راه‌اندازی typescript آموزش typescript - قسمت 2
رایگان 23 مرداد 1398
اعتبارسنجی اطلاعات - بخش دوم آموزش Django - قسمت 29
اعضای ویژه 23 مرداد 1398
آی دی و کلاس ها آموزش HTML - قسمت 16
رایگان 22 مرداد 1398
تگ iFrame آموزش HTML - قسمت 15
رایگان 21 مرداد 1398
کار با فرم ها - بخش دوم آموزش HTML - قسمت 14
رایگان 20 مرداد 1398
typescript چیست ؟ آموزش typescript - قسمت 1
رایگان 19 مرداد 1398
اعضای ویژه 19 مرداد 1398
کار با فرم ها آموزش HTML - قسمت 13
رایگان 19 مرداد 1398
آشنای با بحث stats آموزش webpack - قسمت 20
اعضای ویژه 18 مرداد 1398
اعضای ویژه 18 مرداد 1398
ساخت یک پلاگین آموزش webpack - قسمت 19
اعضای ویژه 17 مرداد 1398
استفاده از فرم ها آموزش Django - قسمت 27
اعضای ویژه 17 مرداد 1398
استخراج کدهای تکراری آموزش webpack - قسمت 18
اعضای ویژه 16 مرداد 1398