ویدیوهای آموزشی

در این بخش آخرین ویدیوهای آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

صفحه بندی کردن اطلاعات آموزش Django - قسمت 26
اعضای ویژه 16 مرداد 1398
استفاده از تگ های Video و Audio آموزش HTML - قسمت 12
رایگان 15 مرداد 1398
کامپایل جاوااسکریپت با Babel آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 33
اعضای ویژه 14 مرداد 1398
پیاده سازی جداول آموزش HTML - قسمت 11
رایگان 14 مرداد 1398
آشنای و کار با ماژول ها آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 32
اعضای ویژه 13 مرداد 1398
آشنایی با تگ لینک آموزش HTML - قسمت 10
رایگان 13 مرداد 1398
نصب و راه اندازی webpack آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 31
اعضای ویژه 12 مرداد 1398
استفاده از لیست ها آموزش HTML - قسمت 9
رایگان 12 مرداد 1398
اعضای ویژه 11 مرداد 1398
تنظیمات Webpack در قالب یک فایل آموزش webpack - قسمت 17
اعضای ویژه 11 مرداد 1398
مدیریت فایل های استاتیک آموزش Django - قسمت 24
اعضای ویژه 10 مرداد 1398
اعضای ویژه 10 مرداد 1398
روش استفاده از Webpack Dev Server آموزش webpack - قسمت 15
اعضای ویژه 09 مرداد 1398
شخصی سازی پنل مدیریت آموزش Django - قسمت 23
اعضای ویژه 09 مرداد 1398
کار با Proxy Api - بخش دوم آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 30
اعضای ویژه 08 مرداد 1398
استفاده از تصاویر آموزش HTML - قسمت 8
رایگان 08 مرداد 1398
کار با Proxy Api آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 29
اعضای ویژه 07 مرداد 1398
کامنت گذاری در HTML آموزش HTML - قسمت 7
رایگان 07 مرداد 1398
کار با Reflect Api - بخش دوم آموزش جاوااسکریپت ES6 - قسمت 28
اعضای ویژه 06 مرداد 1398
تگ های br و hr آموزش HTML - قسمت 6
رایگان 06 مرداد 1398