ویدیوهای آموزشی

در این بخش آخرین ویدیوهای آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

پیکربندی پروژه لاراول و ساخت Migration و مدل پروژه ساخت یک وبسایت با لاراول 5.1 - قسمت 1
رایگان 06 مرداد 1394
کار با رویدادها در جی کوئری فیلم آموزش کار با جی کوئری - قسمت 4
رایگان 04 مرداد 1394
کار با جی کوئری فیلم آموزش کار با جی کوئری - قسمت 2
رایگان 04 مرداد 1394
اعتبار سنجی فرم فیلم آموزش کار با جی کوئری - قسمت 7
04 مرداد 1394
ایجاد و اضافه کردن محتوا فیلم آموزش کار با جی کوئری - قسمت 6
رایگان 04 مرداد 1394
پروژه ای با رویداد ها فیلم آموزش کار با جی کوئری - قسمت 5
رایگان 04 مرداد 1394
کار با DOM در جی کوئری فیلم آموزش کار با جی کوئری - قسمت 3
رایگان 04 مرداد 1394
معرفی جی کوئری و آشنای با آن فیلم آموزش کار با جی کوئری - قسمت 1
رایگان 04 مرداد 1394
آموزش متد transformation فیلم آموزش فارسی canvas - قسمت 10
رایگان 04 مرداد 1394
آموزش متد های fillRect و strokeRect و clearRect فیلم آموزش فارسی canvas - قسمت 9
رایگان 04 مرداد 1394
چند مثال از متد arcTo قسمت دوم فیلم آموزش فارسی canvas - قسمت 8
رایگان 04 مرداد 1394
چند مثال از متد arcTo فیلم آموزش فارسی canvas - قسمت 7
رایگان 04 مرداد 1394
مثال پیشرفته canvas مانند متد arcTo فیلم آموزش فارسی canvas - قسمت 6
رایگان 04 مرداد 1394
معرفی چند property برای استایل دهی فیلم آموزش فارسی canvas - قسمت 5
رایگان 04 مرداد 1394
معرفی متد fill و property های linecap و Linejoin و linewidth فیلم آموزش فارسی canvas - قسمت 4
رایگان 04 مرداد 1394
معرفی متدهای rec و arc فیلم آموزش فارسی canvas - قسمت 3
رایگان 04 مرداد 1394
کار با متد های lineTo و moveTo فیلم آموزش فارسی canvas - قسمت 2
رایگان 04 مرداد 1394
فیلم آموزش معرفی و آشنایی با canvas فیلم آموزش فارسی canvas - قسمت 1
رایگان 04 مرداد 1394