ویدیوهای آموزشی

در این بخش آخرین ویدیوهای آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

فیلتر ها
مرتب سازی : بیشترین دانلود
دسته بندی : طراحی وب
معرفی دوره آموزش طراحی وب - قسمت 1
رایگان 19 آبان 1395
HTML چیست ؟ آموزش HTML - قسمت 1
رایگان 30 تیر 1398
آشنایی با ساختار صفحات آموزش HTML - قسمت 2
رایگان 30 تیر 1398
طراحی در فتوشاپ - قسمت اول آموزش طراحی وب - قسمت 2
رایگان 21 آبان 1395
تگ های Head آموزش HTML - قسمت 3
رایگان 31 تیر 1398
آشنایی با تگ لینک آموزش HTML - قسمت 10
رایگان 13 مرداد 1398
آماده سازی پروژه برای کدنویسی آموزش طراحی وب - قسمت 9
رایگان 29 آبان 1395
تگ های تاکیدی آموزش HTML - قسمت 5
رایگان 05 مرداد 1398
استایل مربوط به متن آموزش کامل CSS - قسمت 41
رایگان 24 آذر 1398
تگ پاراگراف آموزش HTML - قسمت 4
رایگان 01 مرداد 1398
استفاده از تصاویر آموزش HTML - قسمت 8
رایگان 08 مرداد 1398
کامنت گذاری در HTML آموزش HTML - قسمت 7
رایگان 07 مرداد 1398
استفاده از لیست ها آموزش HTML - قسمت 9
رایگان 12 مرداد 1398
استفاده از تگ های Video و Audio آموزش HTML - قسمت 12
رایگان 15 مرداد 1398
کار با فرم ها آموزش HTML - قسمت 13
رایگان 19 مرداد 1398
تگ های br و hr آموزش HTML - قسمت 6
رایگان 06 مرداد 1398
پیاده سازی جداول آموزش HTML - قسمت 11
رایگان 14 مرداد 1398
کار با فرم ها - بخش دوم آموزش HTML - قسمت 14
رایگان 20 مرداد 1398
تگ iFrame آموزش HTML - قسمت 15
رایگان 21 مرداد 1398
طراحی در فتوشاپ - قسمت سوم آموزش طراحی وب - قسمت 4
نقدی 23 آبان 1395