کار با دیتاتایپ HyperLogLog

https://roocket.ir/series/redis-course/episode/14

در این جلسه روش استفاده از یک دیتاتایپ مخصوص برای شمارش مقادیر غیرتکراری در ردیس رو بهتون آموزش میدم . یکی از ویژگی های مهمی که این دیتاتایپ داراست سرعت بسیار عالی این دیتاتایپ در شمارش مقادیر است. 

آموزش دیتاتایپ Sorted Sets

https://roocket.ir/series/redis-course/episode/10

در جلسه گذشته شما را با دیتاتایپ Sets آشنا کردم در این جلسه قصد آموزش دیتاتایپ دیگری که بسیار شبیه این دیتاتایپ است با عنوان Sorted Sets را دارم که به شما کمک میکند Sets ها را در قالب پیشرفته تری مورد استفاده قرار دهید . 

آموزش دیتاتایپ Sets

https://roocket.ir/series/redis-course/episode/9

در این جلسه روش استفاده از دیتاتایپ sets را به شما آموزش میدهم . با استفاده از این دیتاتایپ شما میتوانید collection ی از رشته های غیر تکراری را در یک key ذخیره سازی کنید.

آشنایی با دیتاتایپ های Tuple و Dictionary

https://roocket.ir/series/learn-python/episode/24

در این جلسه قصد داریم به شما دیتاتایپ Tuple که به شما کمک میکند لیست غیرقابل تغییر بوجود بیارید و همینطور دیتاتایپ Dictionary که به شما کمک میکند دیتای به شکل Key و Value بوجود آورید، را آموزش دهم.

آموزش دیتاتایپ Hashes

https://roocket.ir/series/redis-course/episode/5

در این جلسه در مورد دیتاتایپ Hashes ها صحبت میکنم که به ما اجازه میده اطلاعاتی مثل object ها رو به سادگی در اون ذخیره سازی کنیم . همچنین با دستوراتی که برای این دیتاتایپ وجود داره در این جلسه آشنا میشیم . 

آموزش دیتاتایپ Lists

https://roocket.ir/series/redis-course/episode/6

در این جلسه یاد میگیرید که چطور میشود یک لیست از اطلاعات را در Redis ایجاد و مدیریت کرد . کامندهای مختلفی برای لیست ها وجود دارد که با مهمترین آنها در این جلسه آشنا خواهیم شد . 

زبان dart : آشنایی با Generic ها

https://roocket.ir/series/learn-flutter/episode/13

در این جلسه در مورد Generic ها صحبت میکنم و روش استفاده از اون ها را به شما آموزش خواهم داد . Generic ها برای مشخص کردن دیتاتایپ مورد استفاده قرار میگیرند و برای مثال میگویند یک لیست تنها میتواند از نوع دیتاتایپ رشته ها باشد.

آشنایی با دیتاتایپ String

https://roocket.ir/series/learn-python/episode/8

در این جلسه در مورد نکات مهم و ترفندهای کاربردی که در دیتاتایپ String در پایتون استفاده میشه صحبت میکنم و روش استفاده از این موارد رو به شما آموزش خواهم داد

آشنایی با دیتاتایپ Number

https://roocket.ir/series/learn-python/episode/7

در این جلسه فقط نمی خواهیم در مورد اینکه اعداد در پایتون چه هستند صحبت کنیم در این جلسه قصد دارم در مورد انواع مختلف اعداد و توابع ای که در دیتاتایپ مورد استفاده قرار میگیرد صحبت کنم و ان را به شما آموزش دهم. 

آشنایی با دیتاتایپ List

https://roocket.ir/series/learn-python/episode/9

لیستی از اطلاعات موردیه که در همه جا مورد استفاده قرار میگیره در هر کدی یا در هر پروژه ای به اون نیازه در این جلسه یاد میگیریم که چطور در پایتون لیستی از داده ها رو بوجود بیاریم و از اون استفاده کنیم .

زبان dart : آشنایی با متغیرها و دیتاتایپ ها

https://roocket.ir/series/learn-flutter/episode/7

در این جلسه کارم رو با زبان دارت شروع میکنم و قصد دارم در طی چند جلسه مقدمات این زبان را به شما آموزش دهم در این جلسه بر روی تعریف متغیرها و استفاده از دیتاتایپ های مختلف کار خواهم کرد .