لایسنس گذاری بر روی پروژه - قالب - افزونه و هرگونه کدهای PHP

https://roocket.ir/articles/لایسنس-گذاری-بر-روی-پروژه-قالب-افزونه-و-هرگونه-کدهای-PHP-4cg10gbl

توسط اسکریپت مدیریت لایسنس آی نیک میتوانید برای کلیه ”کدها و پروژه های php ، اسکریپت، سیستم های فروشگاهی، سایت ساز، قالب ، افزونه و …” مجوز و لایسنس تعریف کنید.