آیا blockchain یک گرایش رو به شکست است، یا این که می‌تواند یک دنیای بهتر بسازد؟

https://roocket.ir/articles/is-blockchain-a-failing-trend-or-can-it-build-a-better-world-harish-garg-provides-his-insight-interview

در سال ۲۰۱۸، blockchain و رمزنگاری ارزی در زمینه فناوری منفجر شدند. ما با نویسنده انتشارات Packt، یعنی Harish Garg درباره چیزی که در آینده blockchain در سال ۲۰۱۹ و بعد از آن می‌بیند، صحبت کردیم.

توضیح Blockchain به زبان ساده - بخش اول

https://roocket.ir/articles/beginners-guide-to-blockchain-explaining-it-to-a-5-years-old

امروزه همه درباره Bitcoin صحبت می‌کنند. نگران نباشید؛ این مقاله درباره راه‌های مختلف کسب درآمد از Bitcoin نیست. گرچه، به شما کمک خواهد کرد تا فناوری اساسی Bitcoin که باعث کار کردن آن می‌شود، و این که چگونه مفهوم Blockchain می‌تواند در دهه‌های پیش رو پر کاربرد باشد را بهتر درک کنید

توضیح Blockchain به زبان ساده - بخش دوم

https://roocket.ir/articles/beginners-guide-to-blockchain-explaining-it-to-a-6-year-old

در این مقاله، مثال گاراژ‌های پارکینگ که در بخش اول نمایش داده شد را ادامه خواهیم داد، تا مفهوم رمزنگاری ارز، Mining و Smart Contractها را توضیح دهیم