کار با Fragment - قسمت دوم

مدرس : امیرحسین عبدالله زاده
زمان قرارگیری : 05 فروردین 1395
زمان این قسمت : 08:13

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

توضیحات

همانطور که در قسمت قبل مشاهده کردید گفتیم که به 2 طریق می توانیم فرگمنت ها را به لایه ی اصلیمان اضافه کنیم . روش اول از طریق تگ های xml است که مشاهده کردیم به چه شکل است و روش دوم از طریق کدهای جاوا در اکتیویتیمان است که در این جلسه به بررسی این روش خواهیم پرداخت .

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

دورهای پیشنهادی

مشاهده همه دوره ها