کار با Fragment - قسمت سوم

مدرس : امیرحسین عبدالله زاده
زمان قرارگیری : 06 فروردین 1395
زمان این قسمت : 11:38

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

توضیحات

در این قسمت می خواهیم ببینیم چگونه می توانیم نمایش فرگمنت ها در صفحه را تغییر دهیم . برای این کار از تگ FrameLayout استفاده می کنیم به این شکل که در لایه ی اصلیمان یک FrameLayout تعریف می کنیم و همچنین دو Button تعریف می کنیم و می گوییم با کلیک کردن بر روی هر یک از این Button ها یک فرگمنت جایگزین آن  FrameLayout شود .

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

دورهای پیشنهادی

مشاهده همه دوره ها