ویژگی TranslucentStatus

مدرس : امیرحسین عبدالله زاده
زمان قرارگیری : 08 فروردین 1395
زمان این قسمت : 05:38

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

توضیحات

در حقیقت این ویژگی ای است که ما می توانیم به تم خود بدهیم تا استتوس بار ما به رنگ نیمه شفاف در بیاید و همچنین با باز و بسته شدن Navigation Drawer میزان شفافیت استتوس بار تغییر کند و رنگش ثابت نماند . در این جلسه خواهیم دید چگونه می توانیم از این ویژگی در تم خود استفاده کنیم .

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

دورهای پیشنهادی

مشاهده همه دوره ها