ساخت SnackBar

مدرس : امیرحسین عبدالله زاده
زمان قرارگیری : 09 فروردین 1395
زمان این قسمت : 11:07

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

توضیحات

کاربرد SnackBar در حقیقت مانند Toast می باشد و برای به نمایش در آوردن پیام دلخواه ما به صورت محدود و یا نا محدود در صفحه می باشد با این تفاوت که به شکل نواری از پایین صفحه باز می شود و متن مورد نظر ما را به ما نمایش می دهد و ما با swipe  کردن می توانیم آن را ببندیم . در این جلسه ساخت SnackBar را بررسی خواهیم کرد و همچنین خواهیم دید چگونه می توانیم برای آن اکشن تعریف کنیم و همچنین رنگ متن مورد نظرمان را به دلخواه خود تغییر دهیم .

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

دورهای پیشنهادی

مشاهده همه دوره ها