ساخت menu

مدرس : امیرحسین عبدالله زاده
زمان قرارگیری : 02 فروردین 1395
زمان این قسمت : 11:33

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

توضیحات

همانطور که در قسمت قبل دیدید ما برای برنامه ی مان toolbar ساختیم . در این قسمت خواهیم دید که چگونه می توانیم به toolbar خودمان مِنو اضافه کنیم و مِنوی ما شامل یک سری item باشد که هنگام کلیک کردن بر روی آیتم ها اتفاقی رخ دهد . و موضوع دیگری که در این قسمت بررسی خواهیم کرد این است که برای تولبارمان یک تم اختصاصی طراحی کنیم .

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

دورهای پیشنهادی

مشاهده همه دوره ها