کار با Fragment - قسمت اول

مدرس : امیرحسین عبدالله زاده
زمان قرارگیری : 04 فروردین 1395
زمان این قسمت : 15:36

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

توضیحات

کی دیگر از کامپوننت های بسیار پرکاربرد در اندروید فرگمنت ها هستند . حالتی را تصور کنید که در برنامه مان layout های زیادی داریم که قرار است حین پیمایش در برنامه دائما تغییر کنند و نمایش داده شوند . در این حالت چندان جالب نیست که ما برای هر لایه یک اکتیویتی بسازیم چرا که این کار می تواند به شدت کارایی برنامه مان را پایین بیاورد . در این حالت ما می توانیم از فرگمنت ها استفاده کنیم و فرگمنت های مختلف را در لایه ی اصلی برنامه مان به نمایش در بیاوریم . در این قسمت با نحوه ی ساخت فرگمنت آشنا خواهیم شد و خواهیم دید که چگونه می توانیم چند فرگمنت را در لایه ی اصلیمان نمایش دهیم .

برای دسترسی به این دوره نیاز است عضو ویژه سایت باشید

قیمت دوره مخصوص اعضای ویژه
وضعیت دوره تکمیل شده

دورهای پیشنهادی

مشاهده همه دوره ها