تگ مورد نظر : آموزش htaccess

قابلیت Deny visitors by referrer در Htaccess

قابلیت مسدود سازی بازدید کننده (blocking facilities) توسط وب سرویس آپاچی (Apache Web Server) ما را قادر میسازد از دسترسی برخی بازدیدکنندگان که از سایت...