تگ مورد نظر : تست نویسی

10 نکته برای تستینگ بهتر – بخش اول

صنعت توسعه وب در حال حاضر پیچیده‌تر از همیشه است. ابزارهای طراحی وب، ویژگی‌های مرورگر، فریمورک‌های فرانت و... تقریبا هر ماه تغییر می‌کنند و همواره برو...

10 نکته برای تستینگ بهتر – بخش دوم

تمام وبسایت‌ها باید به راحتی برای همه افراد قابل دسترس باشد. در حالیکه تست‌های استفاده‌پذیری اغلب به استفاده افراد با ناتوانی‌هایی اشاره دارد اما تغیی...

Software Testing و دلیل اهمیت آن

دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم حال پر از نرم‌افزارهایی است که ما خودمان را به شدت وابسته به آن‌ها می‌دانیم. دنیایی که پر از منطق، اعمال مبتنی بر ریا...

انجام سریع‌تر کارها با استفاده از TDD یا Test-Driven Development

همانطور که می‌دانید با استفاده از تست‌های واحد ما می‌توانیم از درستی کاری که می‌خواهیم انجام دهیم مطمئن شویم. این تست‌ها مخصوصا برای زمانی که تغییراتی...