تگ مورد نظر : توسعه نرم افزار

  • توسعه مدرن نرم‌افزار

    امروزه توسعه نرم‌افزار تفاوت‌های بسیار زیادی نسبت به ۲۰ سال گذشته خود دارد. برای یک توسعه‌دهنده نرم افزار در حال حاضر نیاز است که به صورت مداوم در حال...

    ارسطو عباسی
  • دیگر نمی‌خواهم برنامه‌نویس باشم!

    زمان‌هایی وجود دارد که در پروسه برنامه‌نویسی ما بسیار لذت می‌بریم و عاشق برنامه‌نویسی هستیم، اما واقعیت آن است که برنامه‌نویسی کاری آسان نیست، در واقع...

    ارسطو عباسی