تگ مورد نظر : زبان های برنامه نویسی

  • 16 زبان برنامه‌نویسی در سال 2019

    در سال 2019 می‌توانیم شاهد رشد زیاد تکنولوژی در زمینه‌های اینترنت اشیاء، دستگاه‌های کوچک مانند گدجت‌های پوشیدنی، دستیاران دیجیتالی، یادگیری ماشین، هوش...

    ارسطو عباسی