تگ مورد نظر : یادگیری graphql

  • ساخت GraphQL APIs در Node

    در یک برنامه بر پایه REST API، سرور شکل و اندازه منبع فراهم شده توسط endpoint را تعیین می‌کند. پس هر درخواست ارسال شده به سرور، مقداری داده را بارگذار...

    عرفان کاکایی
  • ورود به اعماق کوئری‌های GraphQL

    در این پست، نگاهی عمقی به کوئری‌های شبیه به GraphQL خواهیم داشت تا آن‌ها را بهتر درک کنیم و نشان دهیم که چگونه می‌توانیم به بهترین شکل عملکرد آن‌ها را...

    عرفان کاکایی