آموزش استفاده از تصاویر Docker

https://roocket.ir/articles/learn-use-docker-images-part-1

تصاویر Docker نقشه‌های اصلی هستند که ما برای ایجاد کانتینرها استفاده می‌کنیم. در این مطلب به بررسی این موضوع میپردازیم.