داشبورد Laravel Nova با قابلیت شخصی سازی

https://roocket.ir/articles/laravel-nova-dashboard-with-customizable-chart

نوا یک پنل مدیریتی زیبا برای لاراول است. با استفاده از این ابزار می‌توانید به راحتی پنل ادمین وب سایت خود را ایجاد و مدیریت کنید بدون اینکه آن را از ابتدا پیاده سازی کنید.

ساخت یک داشبورد Covid 19 با لاراول

https://roocket.ir/articles/building-a-covid-19-dashboard-with-laravel

ما لاراول را برای ساخت این پروژه انتخاب کردیم، زیرا دربردارنده ابزارهایی برای کلیه کارهایی است که برای انجام به آن نیاز داریم از جمله بازیابی اطلاعات از یک API