همکاری با ما

تقریبا هر روزه، یک ابزار جدید یا یک متد برنامه نویسی یا طراحی در جهان معرفی میشود که گاهاً به سرعت رشد میکنند و مورد استفاده تعداد زیادی از برنامه نویسان و طراحان جهان برای ایجاد محصولاتی بهتر قرار میگیرند. تیم راکت از اولین روز تصمیم داشته تا با ارائه آموزش‌های به‌روز، کاربردی و آنلاین، برای همین ابزارهای جدید به کاربران ایرانی کمک کند تا بتوانند خود را در سطح جهانی قرار دهند و حرفی برای گفتند داشته باشند .

عناوین شغلی

راکت در عناوین شغلی که در زیر مشاهده میکنید نیرو می‌پذیرد

پشتیبان آموزشی
پشتیبان آموزشی
مشاهده و درخواست