مدیریت خودکار رنگ‌های رابط کاربری در Sketch با استفاده از Chain

https://roocket.ir/articles/auto-manage-ui-colors-in-sketch-with-chain

تطبیق دادن رنگ‌ها به گونه‌ای که برای صفحه شما مناسب باشند، می‌تواند سخت باشد. این مسئله می‌تواند نسبت به mockupهای وبسایت، رابط‌های کاربری گرافیکی برنامه‌های موبایل هم صدق کند. هر دوی آن‌ها به یک طرح رنگ خوب نیاز دارند، که در میان تمام عناصر صفحه استتار کند

باید از کدام ابزار طراحی UI در سال ۲۰۲۰ استفاده کنم؟

https://roocket.ir/articles/which-ui-design-tool-should-i-use-in-2020

امروزه بازارها پر از ابزارهای طراحی UI هستند. بعد از عرضه برنامه Sketch، بسیاری از شرکت‌ها سعی کرده‌اند بخشی از بازار ابزارهای طراحی را در اختیار بگیرند.