نحوه ساختن ویرایشگر متن در React با استفاده از SlateJS

https://roocket.ir/articles/how-we-built-a-rich-text-editor-in-react-with-slatejs

ساخت یک ویرایشگر عالی برای برنامه وب مبتنی بر React به هیچ وجه آسان نیست. اما با SlateJS کارها بسیار راحت‌تر می‌شوند.