جادوی eslint و prettier در جاوااسکریپت

https://roocket.ir/articles/eslint-and-prettier-magic-in-javascript

همانطور که شما هم می‌دانید زبان جاوااسکریپت شما را ملزم به انجام دادن یا ندادن semicolon، single/double quotation و… نمی‌کند و همین مورد اگر توسط برنامه‌نویس رعایت نشود باعث مشکل میشود