۷ شیوه برتر برای Log گرفتن در Node.js

https://roocket.ir/articles/7-best-practices-for-logging-in-node-js

Node.js یکی از آسان‌ترین پلتفرم‌ها برای نمونه‌سازی و توسعه‌دهی سریع است. این پلتفرم توسط شرکت‌های بزرگی که به دنبال مقیاس گذاری محصولات خود به طور سریع هستند، مورد استفاده قرار گرفته است