Promise ها و علت پیروزی Async / Await

https://roocket.ir/articles/javascript-promises-and-why-asyncawait-wins-the-battle

توابع ناهمگام هم یک چیز خوب، و هم یک چیز بد در JavaScript هستند. جنبه خوب آن‌ها این است که توابع ناهمگام بدون انسداد هستند، و بدین صورت بسیار سریع هستند؛ مخصوصا در Node.js. جنبه بد آن‌ها نیز این است که کار کردن با توابع ناهمگام می‌تواند سخت باشد؛ زیرا گاهی ممکن است مجبور شوید تا قبل از این که به مرح...

آموزش Promise ها در جاوااسکریپت: Resolve ،Reject و Chaining

https://roocket.ir/articles/javascript-es6-promises-for-beginners-resolve-reject-and-chaining-explained

promise ها مبحث گسترده‌ای دارند، بنابراین در اینجا نمی‌توانیم به جزئیات بیشتری بپردازیم. اما شما یک دید کلی درباره آنچه که promise است،پیدا خواهید کرد.

جاوااسکریپت با طعم async

https://roocket.ir/articles/cooking-with-js-asynchronously

Callback دقیقا چیست؟ چرا ما نیاز به promiseها در جاوااسکریپت داریم؟ چرا async / await انقدر سر و صدا کرده اند؟