نحوه ساختن برنامه کوییز با استفاده از React

https://roocket.ir/articles/how-to-build-a-quiz-app-using-react

در این آموزش React مبتدی، قصد داریم یک برنامه کویز (آزمون چهار گزینه‌ای) بسازیم. ما با اشیا state پیچیده، نحوه مدیریت hook های مختلف و ارائه موارد بر اساس state کار خواهیم کرد.