نحوه استفاده از Selenium و کاربرد آن در بارگذاری صفحات – بخش اول

https://roocket.ir/articles/how-to-use-selenium-to-catch-page-load-times-part-1

در این مقاله قصد داریم به شما نشان دهیم چگونه می‌توانید زمان بارگذاری صفحه را توسط Selenium برای تست خودکار مرورگر اندازه گیری کنید.

نحوه استفاده از Selenium و کاربرد آن در بارگذاری صفحات – بخش دوم

https://roocket.ir/articles/how-to-use-selenium-to-catch-page-load-times-part

در این مقاله قصد داریم به شما نشان دهیم چگونه می‌توانید زمان بارگذاری صفحه را توسط Selenium برای تست خودکار مرورگر اندازه گیری کنید.