8 کتابخانه Web Socket برای Node.js در سال 2018

https://roocket.ir/articles/8-node-js-web-socket-libraries-for-2018

WebSocketها باز کردن یک session برای ارتباط تعاملی میان سرور و مرورگر کاربر، برای ارسال پیام‌ها به سرور و دریافت پاسخ‌های بر پایه رویداد را میسر می‌سازند. گرچه برخی توسعه‌دهندگان کار کردن با Websocket API را ترجیح می‌دهند