تاریخ عضویت آخرین فعالیت کاربر میزان تجربه تعداد گفتگوها تعداد پاسخ‌ها تعداد پاسخ‌های برتر
2 هفته پیش 4 روز پیش 360 3 0 0
دنبال کردن
آخرین #تگ‌های دنبال شده
هنوز #تگی توسط این کاربر دنبال نشده

self.addEventListener('fetch',(event)=>{ event.respondWith( //اگر در کش چیزی وجود داشت caches.match(event.request).then(Response=>{ if(Response) return Response;//بیا برگردون اطلاعات // اگر وجود نداشت return fetch(event.request).then(network...