0 دنبال کننده
0 دنبال شونده

مدیریت روت بین لارال و vue

2 هفته پیش
توسط ابراهیم پرموته آپدیت شد

من برای پاس دادن روت ها از لارول به ویو از کد زیر استفاده می کنم. Route::get('/{path}', function () { return view('index'); })->where('path','.*'); این کد یک مشکلی داره و اینکه دیگه از هیچ روت لاراولی نمیشه استفاده کرد. به همین خاطر روش رو به شکل زیر تغییر دادم. Route::get('/', function () { return redirect('/home/'); }); Route::get('/home/', function () { return view('index'); })...

2 پاسخ

مشکل نصب composer در ubuntu

2 ماه پیش
توسط ابراهیم پرموته آپدیت شد

دستور composer install اجرا می کنم اخطار زیر رو می ده. Warning: The lock file is not up to date with the latest changes in composer.json. You may be getting outdated dependencies. It is recommended that you run `composer update` or `composer update <package name>`. Your lock file does not contain a compatible set of packages. Please run composer update.

10 پاسخ

مشکل خواندن تگ های ذخیره شده با ckeditor در vue

2 ماه پیش
توسط ابراهیم پرموته آپدیت شد

من اطلاعت محصول رو با ckeditor وارد و ذخیره می کنم. مشکل الان اینکه موقع خوندن تگ ها ور بدون رندر نمایش می ده. کد زیر رو <div> {{product.ex}} </div> به این شکل نمایش می ده <p>معرفی محصول</p>

2 پاسخ

مشکل در روتر لینک vue

3 ماه پیش
توسط ابراهیم پرموته مطرح شد

این روت هست {path: '/product/:productId',name:'product',component: Product, props: true } این روت درست عمل می کنه. اما زمانی که در صفحه product هستم و بر روی یک لینک با ادرس همین صفحه اما با id متفاوت کلیک می کنم ادرس در ادرس بار مرورگر تغییر می کنه اما صفحه بارگزاری نمیشه.

0 پاسخ

مشکل در نصب npm

7 ماه پیش
توسط آقای هگز آپدیت شد

F:\laravel>npm install npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...gacy v1"},"1.9.9":{"n' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Users\Ebrahim Parmoote\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-10T12_13_40_542Z-debug.log

1 پاسخ

ارتباط با دیتابیس با Eloquent

7 ماه پیش
توسط ابراهیم پرموته آپدیت شد

من یک جدول ساختم به اسم categorys و یک مدل به اسم Category از Category::all(); برای خوندن اطلات استفاده می کنم اما اخطار زیر رو می ده SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bismark_laravel.categories' doesn't exist (SQL: select * from `categories`)

2 پاسخ

میانبر phpstorm

7 ماه پیش
توسط ابراهیم پرموته آپدیت شد

در vscode یک میانبوری هست که باهاش می تونی تبی که در حال کار هستی رو تمام صفحه کنی کارت که تموم شد دوباره می زنیش و همه ای تب ها رو مرتب می کنه در یک اندازه . در php storm هم همچین میانبری هست ؟

2 پاسخ

مشکل در مایگریشن

7 ماه پیش
توسط محمدحسن یگانه آپدیت شد

می خوام 2 فیلد جدید با مایگریشن زیر به جدول اضاف کنم. public function up() { Schema::table('categorys', function (Blueprint $table) { $table->timestamp('created_at'); $table->timestamp('updated_at'); }); } اخطار زیر رو می ده SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1067 Invalid default value for 'updated_at' (SQL: alter table `c...

3 پاسخ