سینا لشگری

سینا لشگری

  • sina.lashgari1990@
تاریخ عضویت 8 سال پیش
  • 0 میزان تجربه
  • 0 تعداد گفتگو ها
  • 0 تعداد پاسخ ها
  • 0 تعداد پاسخ های برتر

درباره من

سینا لشگری کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات. آشنا به css,html,bootstrap,java script,asp,sass & less