طاهر مهرامی

طاهر مهرامی

تاریخ عضویت 10 ماه پیش
  • 80 میزان تجربه
  • 1 تعداد گفتگو ها
  • 2 تعداد پاسخ ها
  • 0 تعداد پاسخ های برتر

درباره من

من یک شهرساز هستم و برنامه نویسی را شروع کرده ام به منظور تحلیل داده های شهرسازی