آشنایی با سلکتورها در CSS - بخش ششم

1 هفته پیش
توسط محسن آستانه مطرح شد
محسن آستانه ( 12620 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : عاشق طراحی وب و برنامه نویسی

کلاس های کاذب یا شبه کلاس ها در سی اس اس

3- CSS Pseudo Classes

CSS :nth-last-of-type() Selector

مشخص کردن رنگ پس زمینه برای هر تگ پی که از انتها دومین تگ در میان سیبلینگ ها و هم سطح های خود باشد:

CSS :nth-last-of-type() Selector

CSS :nth-of-type() Selector

مشخص کردن رنگ پس زمینه برای هر عنصر پی که در میان هم سطح ها و سیبلینگ های خود دومین تگ باشد:

CSS :nth-of-type() Selector

CSS :only-of-type Selector

مشخص نمودن رنگ پس زمینه برای هر عنصر پی که تنها تگ پی در میان سیبلینگ های خود باشد. در این مثال تگ دیو اول یک فرزند تگ پی دارد و تگ دیو دوم دو فرزند پی دارد و از آنجایی که دیو اول فقط یک «نوع» تگ پی در خود دارد آن تگ پی انتخاب می شود:

CSS :only-of-type Selector

CSS :only-child Selector

مشخص کردن رنگ پس زمینه برای هر عنصر پی که تک فرزند والد خود باشد:

CSS :only-child Selector

CSS :optional Selector

در این مثال اگر تگ اینپوت اتریبیوت و ویژگی required را در خود نداشته باشد انتخاب می شود. آپشنال در لغت به معنی اختیاری و رکوایرد به معنی ضروری می باشد:

CSS :optional Selector

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید