نبود فایل ModelFactory در لاراول

- 3 هفته پیش
توسط رایموند دراگون آپدیت شد
رایموند دراگون ( 28833 تجربه )
3 هفته پیش

درود..
فایل ModelFactory در لاراول ۵.۷ موجود نیست ...
باید دستی فایل رو ایجاد کنیم؟

سیدعلی موسوی ( 22531 تجربه )
3 هفته پیش

منظورتون از ModelFactory چیه؟!
اینکه بخوای مدل و مایگرشن رو با CLI ارتیسان درست کنی؟!

رایموند دراگون ( 28833 تجربه )
3 هفته پیش

@juza666
توی لاراول ۵.۴ فایل ModelFactory وجود داشت ولی لاراول ۵.۷ فایل UserFactory وجود داره..
نمی دونم فایل قدیمی حذف شده یا جایگزین تغییر یافته UserFactory است...

سیدعلی موسوی ( 22531 تجربه )
3 هفته پیش

خب در لینک سایت بررسی کردین
https://laravel.com/docs/5.7/seeding#using-model-factories

اگر منظور تون از استفاده از Seeder هاست

DB::table('users')->insert([
      'name' => str_random(10),
      'email' => str_random(10).'@gmail.com',
      'password' => bcrypt('secret'),
    ]);
رایموند دراگون ( 28833 تجربه )
3 هفته پیش

آره همون سیدر می خوام تعریف کنم...
بخوام سیدر جدید توی UserFactory تعریف کنم فرقی با ModelFactory قدیم نداره؟

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید