راکت‌کست شماره 8
- 24:37 دقیقه

حقوق برنامه نویسان و درآمد ارزی

موضوع بحث این راکت‌کست در مورد حقوق برنامه نویسان ایرانی و روش کسب درآمد ارزی‌ است . در این راکت‌کست در مورد حقوق برنامه نویسان ایرانی در نقاط مختلف کشور و همینطور روش افزایش حقوق شما صحبت خواهم کرد و همچنین به شما خواهم گفت از طریق چه راه های میتوانید درآمد ارزی داشته باشید و این درآمد ارزی را به شکل ریالی آن در داخل کشور مورد استفاده قرار دهید.

منتظر خواندن نظرات شما در قسمت نظرات هستم . 

6 46 دیدگاه