راکت‌کست شماره 14
- 21:40 دقیقه

روش قیمت گذاری پروژه های فریلنسری

در این راکت‌کست تصمیم دارم در مورد روش قیمت‌ ‎گذاری بر روی پروژه‌ای که به عنوان یک فریلنسر قرار است، انجام بدید صحبت کنم. این موضوع به شکلی میتوان گفت مشکل خیلی از افراد است، که من در این راکت‌کست با راحلی سعی کردم کردم آن را برطرف کنم یا حداقل تا حد بسیاری آن را ساده کنم . 

دانلود این راکت‌کست - منتظر شنیدن نظراتتون هستیم

در این راکت‌کست تصمیم دارم در مورد روش قیمت‌ ‎گذاری بر روی پروژه‌ای که به عنوان یک فریلنسر قرار است، انجام بدید صحبت کنم. این موضوع به شکلی میتوان گفت مشکل خیلی از افراد است، که من در این راکت‌کست با راحلی سعی کردم کردم آن را برطرف کنم یا حداقل تا حد بسیاری آن را ساده کنم . 

بعد از شنیدن این راکت‌کست منتظر خوندن نظراتتون در بخش نظرات این راکت‌کست هستم.

1 18 دیدگاه