آموزش استفاده از تصاویر Docker

https://roocket.ir/articles/learn-use-docker-images-part-1

تصاویر Docker نقشه‌های اصلی هستند که ما برای ایجاد کانتینرها استفاده می‌کنیم. در این مطلب به بررسی این موضوع میپردازیم.

دستورات مهم Docker برای توسعه دهندگان نرم افزار

https://roocket.ir/articles/important-docker-commands-software-developers

با توجه به استفاده گسترده از Docker، ما این مقاله را ایجاد کرده‌ایم که شامل دستورات پرکاربرد Docker برای تولید و کارآیی بیشتر کار شما توسعه دهندگان است.

نصب و فعال سازی docker و kubernetes بر روی دسکتاپ

https://roocket.ir/articles/install-and-activate-docker-and-kubernetes-on-the-desktop

امروزه شاید مفاهیمی همچون micro-service، docker و kubernetes زیاد به گوش‌تان خورده باشد.چرا docker و kubernetes به وجود آمدند؟

استفاده از Docker برای اجرای MySQL Server در محیط توسعه

https://roocket.ir/articles/using-docker-to-run-mysql-server-in-your-development-environment

امروز قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه می‌توانید از Docker برای اجرای MySQL Server در محیط توسعه خود استفاده کنید.