استخدام من به عنوان توسعه دهنده در facebook و نحوه آمادگیم برای مصاحبه

https://roocket.ir/articles/software-engineering-interviews

در این مقاله در رابطه با مسیر استخدام من در facebook به عنوان یک توسعه دهنده و آماده شدنم برای مصاحبه حرف می‌زنم.امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره.