تگ مورد نظر : django

  • آموزش جانگو - قسمت دوم: پیاده‌سازی سرور

    در قسمت اول، ما نگاهی به این موضوع که جانگو انتخاب مناسبی برای توسعه وب است انداختیم. حال، ما قصد داریم که از آن استفاده کنیم و با استفاده از آن یک اپ...

    ارسطو عباسی
  • Ruby on Rails یا Django

    Ruby on Rails و Django هر دو فریمورک‌های بسیار عالی برای توسعه وب اپلیکیشن‌ها هستند. یکی از موضوعات مشترک این دو مورد این است که زبان اصلی که این فریم...

    ارسطو عباسی