برگشت به دوره

آزمون نهایی جاوا اسکریپت ES6

پیشرفت شما: ٪0
0/ جلسه
آموزش جاوا اسکریپت ES6

برای مشاهده دوره ابتدا لازمه وارد بشی یا ثبت‌نام کنی

ورود و عضویت
13
25

معرفی جاوااسکریپت ES6

ویدیو آموزشی 08:02

تعریف متغیر با Const و Let

ویدیو آموزشی 11:14

توابع arrow

ویدیو آموزشی 15:46

توابع arrow - بخش دوم

ویدیو آموزشی 09:50

آشنایی با سینتکس Spread

ویدیو آموزشی 07:36

پیمایش حلقه ها با For-of

ویدیو آموزشی 05:15

آشنایی با Template String

ویدیو آموزشی 06:47

کار با کلاس ها

ویدیو آموزشی 13:45

ارث بری در کلاس ها

ویدیو آموزشی 13:24

ویژگی های جدید Object ها

ویدیو آموزشی 08:52

آشنایی و کار با Symbol ها

ویدیو آموزشی 21:24

متدهای جدید در اعداد

ویدیو آموزشی 07:19

آشنایی و کار با Generator ها

ویدیو آموزشی 16:24

آشنایی با جهنم Callback ها

ویدیو آموزشی 15:06

آشنایی و کار با Promise ها

ویدیو آموزشی 20:36

آشنایی و کار با Maps

ویدیو آموزشی 16:03

آشنایی و کار با Sets

ویدیو آموزشی 09:12

آشنایی با weakMaps و weakSets

ویدیو آموزشی 15:09

کار با Reflect Api

ویدیو آموزشی 22:27

کار با Reflect Api - بخش دوم

ویدیو آموزشی 15:54

کار با Proxy Api

ویدیو آموزشی 18:39

نصب و راه اندازی webpack

ویدیو آموزشی 20:49

آشنای و کار با ماژول ها

ویدیو آموزشی 22:34