برگشت به دوره

اولین آزمون HTML

پیشرفت شما: ٪0
0/ جلسه
آموزش HTML

برای مشاهده دوره ابتدا لازمه وارد بشی یا ثبت‌نام کنی

ورود و عضویت
304
610

معرفی دوره

ویدیو آموزشی 03:25

HTML چیست ؟

ویدیو آموزشی 08:55

آشنایی با ساختار صفحات

ویدیو آموزشی 07:56

تگ های Heading

ویدیو آموزشی 07:15

تگ پاراگراف

ویدیو آموزشی 05:28

تگ های تاکیدی

ویدیو آموزشی 04:55

تگ های br و hr

ویدیو آموزشی 05:43

کامنت گذاری در HTML

ویدیو آموزشی 08:04

اولین آزمون HTML

آزمون 6 سوال

استفاده از تصاویر

ویدیو آموزشی 08:44

استفاده از لیست ها

ویدیو آموزشی 08:05

آشنایی با تگ لینک

ویدیو آموزشی 12:20

پیاده سازی جداول

ویدیو آموزشی 10:54

دومین آزمون HTML

آزمون 9 سوال

کار با فرم ها

ویدیو آموزشی 12:36

کار با فرم ها - بخش دوم

ویدیو آموزشی 14:20

تگ iFrame

ویدیو آموزشی 06:26

سومین آزمون HTML

آزمون 8 سوال

آی دی و کلاس ها

ویدیو آموزشی 07:20

ID و Label در کنار هم

ویدیو آموزشی 05:23

تگ Div و Span

ویدیو آموزشی 11:04

تگ های معنای در HTML5

ویدیو آموزشی 07:34

تگ های Article و Section

ویدیو آموزشی 11:49

چهارمین آزمون HTML

آزمون 8 سوال

بخش نهایی HTML

ویدیو آموزشی 09:43

آشنایی با Metadata ها

ویدیو آموزشی 06:28