برگشت به دوره

ششمین آزمون CSS

پیشرفت شما: ٪0
0/ جلسه
آموزش CSS

برای مشاهده دوره ابتدا لازمه وارد بشی یا ثبت‌نام کنی

ورود و عضویت
53
382
بخش اول معرفی

معرفی دوره

ویدیو آموزشی 04:02

پیش‌نیاز‌های دوره

ویدیو آموزشی 01:40

css چیست

ویدیو آموزشی 04:17

تاریخچه CSS

ویدیو آموزشی 05:41
بخش دوم مقدمات

استایل خطی

ویدیو آموزشی 02:58

کامنت گذاری در css

ویدیو آموزشی 03:34
بخش سوم انتخاب کننده‌ها
بخش چهارم باکس مدل

Box Model چیست ؟

ویدیو آموزشی 02:37

آشنایی با Padding

ویدیو آموزشی 06:45

آشنایی با Borderها

ویدیو آموزشی 03:34

آشنایی با Marginها

ویدیو آموزشی 06:20

طول و عرض

ویدیو آموزشی 03:26

خصوصیات کوتاه شده

ویدیو آموزشی 08:53

پیاده‌سازی Css Reset

ویدیو آموزشی 07:41

ارث‌بری خصوصیات

ویدیو آموزشی 08:07

سومین آزمون CSS

آزمون 10 سوال
بخش پنجم بکگراند و تصاویر
بخش ششم فونت و متن
بخش هفتم واحدها و سایزها

آشنایی با واحدها

ویدیو آموزشی 05:20

واحدهای مطلق

ویدیو آموزشی 08:56

واحدهای نسبی

ویدیو آموزشی 08:34

کار با واحدهای em و rem

ویدیو آموزشی 12:22

واحد‌های vw و vh

ویدیو آموزشی 06:36

کدام واحد در کجا ؟

ویدیو آموزشی 07:28

ششمین آزمون CSS

آزمون 9 سوال
بخش هشتم موقعیت المنت
بخش نهم فرم‌ها

استایل دادن به فرم‌ها

ویدیو آموزشی 12:54

تغییر استایل placeholder

ویدیو آموزشی 07:52

تغییر استایل checkbox

ویدیو آموزشی 18:32

استایل focus

ویدیو آموزشی 04:46

استایل دکمه‌ها

ویدیو آموزشی 06:06

هشتمین آزمون CSS

آزمون 7 سوال
بخش دهم رسپانسیو وبسایت

آشنایی با متاتگ viewport

ویدیو آموزشی 10:15

آشنایی با min-width و max-width

ویدیو آموزشی 06:37

آشنایی با Media Query

ویدیو آموزشی 13:12

سینتکس کامل Media Query

ویدیو آموزشی 12:03

طراحی رسپانسیو Mobile First

ویدیو آموزشی 09:27

نهمین آزمون CSS

آزمون 8 سوال
بخش یازدهم یادگیری transform

transform چیست؟

ویدیو آموزشی 07:46

چرخش و نقطه transform

ویدیو آموزشی 12:37

کار با skew و translate

ویدیو آموزشی 08:01

درک کاربرد perspective

ویدیو آموزشی 11:03

پروژه مکعب سه بعدی

ویدیو آموزشی 07:20
بخش دوازدهم انیمیشن و انتقال

روش استفاده از transition

ویدیو آموزشی 07:33

آشنایی با زمان‌بندی

ویدیو آموزشی 04:12

روش استفاده از animation

ویدیو آموزشی 08:01

سخن پایانی

ویدیو آموزشی 03:09

آزمون جامع CSS

آزمون 12 سوال