برنامه خود را مقیاس‌پذیر کنید: بهینه سازی عملکرد ORM

https://roocket.ir/articles/make-your-application-scalable-optimizing-the-orm-performance

در این مقاله مجموعه‌ای از استراتژی‌های بهینه سازی ORM را با شما عزیزان به اشتراک خواهم گذاشت که تقریبا در هر پروژه بک اندی از آن‌ها استفاده می‌کنم.