آپدیت نشدن dom با درخواست به api

- 2 هفته پیش
توسط علی بیات آپدیت شد
مرتضی صبیحی ( 7956 تجربه )
2 هفته پیش

سلام
امروز به مشکل عجیبی برخوردم

من با vuex به api درخواست میزنم و دیتاهارو میگیرم.(تو vue dev tool و network tab دیتا رو میبینم و اروری نمیگیرم)
ولی دیتا ها رندر نمیشه و dom آپدیت نمیشه

این تصویر رو ببینید: وقتی رو سرچ باکس کلیک میشه و دیتا searchBox ترو میشه دام آپدیت میشه و اطلاعات نمایش داده میشه
Image of Yaktocat

واقعا نمیدونم مشکل از کجاس؟

vuex:

export default new Vuex.Store({
  state: {
    socials: [],
    info: {}
  },
  mutations: {
    SET_SOCIALS(state, val) {
      state.socials.push(val)
    },
    SET_INFO(state, val) {
      state.info.title = val.title
      state.info.number = val.number
      state.info.about = val.about_me
      state.info.email = val.mail
    }
  },
  actions: {
    setSocials({commit}) {
      Http.get("/config")
        .then(response => {
          let social = response.data.socialmedia;
          for (const [key, value] of Object.entries(social)) {
            commit('SET_SOCIALS', `https://${value}`)
          }
        })
    },
    setInfo({commit}) {
      Http.get("/config")
        .then(response => {
          let res = response.data.site.info;
          commit('SET_INFO', res)
        })
    }
  },
  getters: {
    getSocials: state => state.socials,
    getInfo: state => state.info
  }
})

Header.vue:

 import {mapGetters} from 'vuex'

  export default {
    name: "Header",
    mixins: [mixins],
    data() {
      return {
        searchBox: false
      }
    },
    watch: {
      searchBox(val) {
        if (val) {
          this.$nextTick(() => {
            this.$refs.searchInput.focus();
          });
        }
      }
    },
    methods: {
      closeResult() {
        this.searchBox = false;
      }
    },
    computed: {
      ...mapGetters(['getInfo','getSocials']),
    }
  }

header.vue (template):

            <ul class="list-unstyled d-flex align-items-center mb-۰ text-white">
              <li class="pl-۳"><i class="fas fa-phone"></i> <b class="mr-۱">تلفن</b>: <a
                  :href="`tel:${getInfo.number}`">{{ getInfo.number }}</a></li>
              <li><i class="fas fa-envelope"></i> <b class="mr-۱">ایمیل</b>: <a
                  :href="`mailto:${getInfo.email}`" class="roboto">{{ getInfo.email }}</a></li>
            </ul>
          </div>
          <div class="d-none d-md-block">
            <ul class="list-unstyled d-flex align-items-center mb-۰ text-white" id="social">
              <li class="pl-۳"><a :href="getSocials[۱]" target="_blank"><i
                  class="fab fa-telegram-plane"></i></a></li>
              <li class="pl-۳"><a :href="getSocials[۳]" target="_blank"><i class="fab fa-twitter"></i></a>
              </li>
              <li class="pl-۳"><a :href="getSocials[۰]" target="_blank"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
              </li>
              <li><a :href="getSocials[۲]" target="_blank"><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a></li>
            </ul>
          </div>

از index های سوشال مطمئن هستم و مشکلی وجود نداره.
فقط یک نکته: همون طور ک گفتم دیتاها نمایش داده نمیشه ولی وقتی دیتا رو (همون سوشال) میزارم تو اتریبیوت href بدون مشکل دیتا لود میشه ولی اگ بخوام با {{}} نمایش بدم چیزی نمایش داده نمیشه و با کلیک بر روی سرچ باکس dom آپدیت میشه.

بعد این اکشن هارو تو متود mounted کامپوننت اصلی App.vue dispatch میکنم:

 mounted() {
      this.$store.dispatch('setSocials');
      this.$store.dispatch('setInfo');
}

بعد یک چیز دگ هم فهمیدم ک اگر توی router.js کامپوننت روت اصلی رو به App.vue تغییر بدم دیتا ها بدون مشکل لود میشن ولی دگ خودتون مشکلشو میدونین.

در حال حاضر:

 {
      path: '/',
      component: Index
    },

اگر به App تغییر بدم مشکلی در نمایش وجود نداره ولی خوب دگ نمیشه پیج های دگ رو با این layout َایجاد کنم.

 {
      path: '/',
      component: App
    },

واقعا خیلی عجیبه، تو stackoverflow هم پرسیدم ولی هیچکی نمیدونه

@hesammousavi
@ali.bayat

علی بیات ( 106482 تجربه )
2 هفته پیش

با کامند زیر میتونید به صورت دستی ویو رو آپدیت کنید

vm.$forceUpdate();

اما باید ببینید کجای کد اشتباه کردید که خود به خوب آپدیت نمیشه.. اگر از :key هم استفاده کنید، وقتی که key عوض بشه، کامپوننت خود به خود آپدیت میشه

مرتضی صبیحی ( 7956 تجربه )
2 هفته پیش

@ali.bayat

اینو کجا باید وارد کنم؟

علی بیات ( 106482 تجربه )
2 هفته پیش

داخل یکی از متدها و بطور کلی هر وقت که می‌خواهید کامپوننت در Vue آپدیت بشه

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید